khach san bac ninh

Tin tức
Tue, Day 05/09/2017 09:18 AM

Một số Khẩu hiệu tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 2022

1. “Chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022”.

2. “Tuổi trẻ Bắc Ninh tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo, phát triển”.

3. “Tuổi trẻ Bắc Ninh ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2017 - 2022, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI”.

4. “Tuổi trẻ Bắc Ninh thi đua học tập, rèn luyện, lao động, sáng tạo, xung kích vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

5. “Tuổi trẻ Bắc Ninh dưỡng tâm trong, rèn chí sáng, xây hoài bão lớn”.

6. “Tuổi trẻ Bắc Ninh xung kích, sáng tạo, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.