khach san bac ninh

Đại hội Đoàn các cấp
Wed, Day 28/06/2017 17:40 PM

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy lần thứ I, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

      Trong 2 ngày 26-27/6, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2017 - 2022 với chủ đề “Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, tăng cường bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng; đoàn kết, xung kích, sáng tạo, tình nguyện vì nhân dân phục vụ”.

     Dự Đại hội có các đồng chí: Đ/c Nguyễn Nhân Chinh - Bí thư Tỉnh Đoàn; Đ/c Trung tá Đinh Văn Hảo - Phó Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Công an; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Giám đốc Cảnh sát PC&CC tỉnh; cùng 131 đoàn viên ưu tú đại diện cho trên 300 đoàn viên của Cảnh sát PC&CC tỉnh.

 

Đ/c Nguyễn Nhân Chinh - Bí thư Tỉnh Đoàn trao Bằng khen cho Đoàn Thanh niên Cảnh sát PC&CC tỉnh và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2016 - 2017.

      Được thành lập tháng 1/2016, Ban Chấp hành lâm thời Đoàn Thanh niên Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy chú trọng công tác xây dựng tổ chức vững mạnh, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, phát huy tính dân chủ, lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong lực lượng đạt những kết quả đáng khích lệ. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được đẩy mạnh; giới thiệu 45 đoàn viên ưu tú để xét kết nạp vào Đảng. Phong trào xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị, xung kích vì cộng đồng, đồng hành cùng đoàn viên, thanh niên được triển khai hiệu quả, từng bước khẳng định vai trò, vị trí tuổi trẻ trên con đường “Xung kích, chủ động, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, an toàn PCCC, vì Bắc Ninh phát triển”.

      Trên cơ sở nghiêm túc đánh giá ưu, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm, Đại hội thảo luận và thống nhất đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ mới. Trong đó, mục tiêu xuyên suốt được xác định: Xây dựng lớp đoàn viên, thanh niên Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; có bản lĩnh chính trị vững vàng, yêu nghề, tận tụy phục vụ nhân dân; có phẩm chất đạo đức trong sáng; có văn hóa, trí tuệ, sức khỏe, kỷ cương và trách nhiệm; thực sự là lực lượng nòng cốt, xung kích trong các hoạt động phong trào, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đó, khẩu hiệu hành động được đề ra là “Tuổi trẻ Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy xung kích, chủ động, đổi mới, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm đảm bảo an toàn PCCC”.

      Tại Đại hội bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 15 ủy viên BCH; bầu 5 Đại biểu chính thức và 1 Đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đoàn cấp trên.

Ban Tuyên giáo - TĐBN