khach san bac ninh

Chiến dịch TNTN hè
Mon, Day 12/06/2017 15:13 PM

3 gợi ý bắt đầu tổ chức hoạt động tình nguyện

        Trong công tác tình nguyện, hoạt động tình nguyện thành công và có thu hút được đoàn viên thanh niên hay không đều phụ thuộc vào việc lập kế hoạch và chuẩn bị trước khi tổ chức hoạt động.

Nguồn Trung ương Đoàn