khach san bac ninh

Hoạt động Đoàn
Thu, Day 08/06/2017 15:07 PM

Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Cụm Trung du Bắc Bộ 6 tháng đầu năm 2017

Sáng ngày 8/6, tại Tỉnh Đoàn Bắc Ninh, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Cụm Trung du Bắc Bộ 6 tháng đầu năm 2017. 

Dự Hội nghị có các đồng chí: Đ/c Nguyễn Mạnh Dũng - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn; Đ/c Nguyễn Hữu Quất - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đ/c Nguyễn Xuân Hùng – Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn; Đ/c Phùng Đức Chiến – Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đoàn; cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh Đoàn, lãnh đạo các Ban bộ phận Tỉnh Đoàn trong cụm.

Đ/c Nguyễn Hữu Quất - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chào mừng tại hội nghị giao ban, Đ/c Nguyễn Hữu Quất - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh đã giới thiệu khái quát đến các Đại biểu những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực của tỉnh sau 20 năm tái lập, góp phần cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; truyền thống văn hiến, khoa bảng, cách mạng của quê hương Bắc Ninh-Kinh Bắc; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong thời gian qua, nhất là việc tổ chức Đại hội Đoàn các cấp đảm bảo chặt chẽ, theo đúng quy định, công tác điều động, luân chuyển, đầu ra cho đội ngũ cán bộ Đoàn... Đồng chí Nguyễn Hữu Quất mong muốn qua buổi giao ban, các đơn vị Tỉnh Đoàn trong Cụm tích cực tham gia trao đổi, thảo luận, đề xuất ý kiến, chia sẻ các kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, tổ chức các hoạt động, phong trào để Tỉnh Đoàn Bắc Ninh cũng như các đơn vị Đoàn trong Cụm học tập và áp dụng vào thực tế tình hình tại địa phương.

Trên cơ sở chương trình công tác năm của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và tình hình thực tiễn của từng đơn vị, trong 6 tháng đầu năm các đơn vị Tỉnh Đoàn trong Cụm chủ động xây dựng nhiều chương trình hành động bám sát các nội dung trọng tâm chỉ đạo của Trung ương Đoàn, thực hiện tốt chủ đề công tác năm là “Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn”, với một số điểm mạnh, nổi bật như: Công tác tuyên truyền, giáo dục tiếp tục được đổi mới với đa dạng hình thức, gắn thực hiện Chỉ thị 42 của Ban Bí thư T.Ư Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; có nhiều mô hình hay, sáng tạo, tuyên dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến tạo chuyển biến trong nhận thức, hành động của ĐVTN; các cấp bộ Đoàn đăng ký, đảm nhận thực hiện được nhiều công trình, phần việc thanh niên có giá trị; chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đoàn cấp cơ sở... Kết quả: Thực hiện được 26 công trình thanh niên cấp tỉnh, 104 công trình thanh niên cấp huyện, 2.583 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở. Các hoạt động an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng được tổ chức phong phú như: Thăm, tặng quà, khám chữa bệnh miễn phí, sửa chữa nhà cho người có công với cách mạng, các gia đình chính sách, các hoạt động chăm lo cho trẻ em… Các cấp bộ đoàn trong cụm đã phối hợp tuyên truyền, vận động 9.829 tân binh lên đường nhập ngũ, tổ chức các hoạt động hướng về biển đảo, tư vấn hướng nghiệp cho 65.211 thanh niên, học sinh; giới thiệu việc làm cho 3.891 thanh niên…

Đ/c Nguyễn Mạnh Dũng - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn phát biểu kết luận tại Hội nghị

Tại buổi giao ban các Đại biểu tham gia trao đổi, thảo luận, đề xuất nhiều ý kiến xoay quanh các vấn đề như: Công tác nhân sự, chuẩn bị nội dung văn kiện của Đại hội Đoàn các cấp; tuyên truyền, thực trạng công tác chỉ đạo Đại hội; tiêu chí thực hiện các công trình, phần việc thanh niên; vai trò của tổ chức Đoàn trong triển khai các hoạt động, phong trào hưởng ứng chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; công tác rèn luyện tác phong, lề lối của đội ngũ cán bộ Đoàn...

Phát biểu kết luận tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn ghi nhận công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong Cụm trong 6 tháng đầu năm 2017 đạt được những kết quả nhất định, góp phần vào thực hiện các mục tiêu, kế hoạch hoạt động Đoàn cả nước; đồng thời tiếp thu, phân tích làm rõ một số đề xuất, kiến nghị của các đơn vị Tỉnh Đoàn trong Cụm. Để hoàn thành nhiệm vụ đề ra trong 6 tháng cuối năm, đồng chí đề nghị: Các đơn vị Tỉnh Đoàn trong Cụm tiếp tục đẩy mạnh các phong trào xung kích, xây dựng được nhiều công trình, phần việc thanh niên; quan tâm việc thực hiện Chỉ thị 42 của Ban Bí thư T.Ư Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; có trách nhiệm xây dựng đóng góp ý kiến vào báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thức XI; chuẩn bị các điều kiện tốt nhất tổ chức thành công Đại hội Đoàn cấp huyện và cấp tỉnh, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022.

Ban Tuyên giáo - TĐBN