khach san bac ninh

Đại hội Đoàn các cấp
Wed, Day 08/03/2017 15:15 PM

Quy trình và cách thức bầu cử

Phần quan trọng không thể thiếu trong Đại hội chính là BẦU CỬ. Nhưng không phải đại biểu nào cũng nắm rõ quy trình và cách thức bầu cử. Những hình ảnh nho nhỏ dưới đây sẽ giúp các bạn dễ nắm hơn về cách thức bầu cử trong Đại hội.