khach san bac ninh

Đại hội Đoàn các cấp
Wed, Day 08/03/2017 14:53 PM

Tài liệu tham khảo Đoạn phim "Những dấu ấn trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, nhiệm kỳ 2012 2017"

Chiếu video, clip giới thiệu hay chạy các slide ảnh thường được Ban tổ chức lựa chọn trong Đại hội. Các bạn có thể tham khảo Đoạn phim "Những dấu ấn trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, nhiệm kỳ 2012 - 2017".

Nguồn: Thành Đoàn TP.Hồ Chí Minh