khach san bac ninh

Đại hội Đoàn các cấp
Wed, Day 08/03/2017 14:42 PM

Văn bản hướng dẫn thảo luận, góp ý xây dựng dự thảo Báo cáo

Tại Đại hội Đoàn cấp cơ sở, chúng ta còn có một nhiệm vụ quan trọng, đó là thảo luận, góp ý xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI ngay tại Đại hội.

Các bạn có thể tải văn bản hướng dẫn góp ý về một số nội dung cần lấy ý kiến tại đây:
http://doanthanhnien.vn/docview/1259/view.htm
Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo mẫu đề cương Báo cáo công tác tổ chức chỉ đạo Đại hội Đoàn các cấp tại đây:
http://doanthanhnien.vn/docview/1260/view.htm
#daihoidoan #tailieu

Nguồn: Thành Đoàn TP.Hồ Chí Minh