khach san bac ninh

 • 4 NGUYÊN TẮC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

  05/05/2021 bởi Tinh Doan Bac Ninh

  Tại Điều 7 của Hiến pháp năm 2013 và Điều 1 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo các nguyên tắc sau đây: Nguyên tắc bầu cử phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. 4 nguyên tắc bầu cử này sẽ đảm bảo hoạt động bầu cử được diễn ra an toàn, công bằng, bình đẳng và minh bạch.

 • NHỮNG QUY ĐỊNH TRONG VẬN ĐỘNG BẦU CỬ

  05/05/2021 bởi Tinh Doan Bac Ninh

  Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức đối với việc vận động bầu cử được quy định như thế nào? Trong vận động bầu cử, pháp luật cấm những hành vi nào?

 • [Infographics] Các nguyên tắc và hành vi bị cấm khi vận động bầu cử

  07/04/2021 bởi Tinh Doan Bac Ninh

   Hiện người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp bắt đầu tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử. Theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, có 5 hành vi bị nghiêm cấm trong vận đồng bầu cử.

 • Một số quy định liên quan đến vận đồng bầu cử

  27/04/2021 bởi Tinh Doan Bac Ninh

       Luật bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) năm 2015 dành hẳn một chương (chương VI, từ Điều 62 đến Điều 68) để quy định về tuyên truyền, vận động bầu cử với các quy định, nguyên tắc cụ thể.

 • QUYỀN BẦU CỬ CỦA CỬ TRI

  22/04/2021 bởi Tinh Doan Bac Ninh

  (BNP) - Quyền bầu cử là một trong những quyền cơ bản của công dân đã được các bản Hiến pháp của Việt Nam ghi nhận, đồng thời hiện nay được quy định cụ thể trong Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) năm 2015. Để mỗi cử tri được thực hiện đầy đủ quyền của mình trong việc lựa chọn, bầu người xứng đáng làm đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, cần thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bầu cử, trong đó cần lưu ý một số vấn đề sau:  

 • Quy định về cử tri, việc lập và niêm yết Danh sách cử tri

  01/04/2021 bởi Tinh Doan Bac Ninh

  Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam, tính đến ngày bầu cử (Ngày 23/5/2021), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.

 • Quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử

  10/04/2021 bởi Tinh Doan Bac Ninh

  Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để Nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình trong việc lựa chọn, giới thiệu, bầu người có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho nguyện vọng và ý chí của Nhân dân tại Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp thì công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng của cấp uỷ, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền.

 • Xử lý hành vi vi phạm pháp luật về bầu cử

  10/04/2021 bởi Tinh Doan Bac Ninh

  Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được ấn định là Chủ nhật, ngày 23/5/2021. Vấn đề được nhiều người quan tâm đó là chế tài để xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật về bầu cử được quy định như thế nào?

 • Quy định về đơn vị bầu cử, tổ bầu cử và khu vực bỏ phiếu

  10/04/2021 bởi Tinh Doan Bac Ninh

  Các cuộc bầu cử phải được tiến hành theo các đơn vị bầu cử. Đơn vị bầu cử là khái niệm chỉ một phạm vi địa lý hành chính tương ứng với một lượng dân cư nhất định để bầu một số lượng đại biểu Quốc hội (ĐBQH) hay đại biểu HĐND xác định.

 • Các nguyên tắc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND

  01/04/2021 bởi Tinh Doan Bac Ninh

  Căn cứ quy định Điều 7 Hiến pháp 2013, Điều 1 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân 2015, việc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.