Table 'visit' is marked as crashed and should be repaired
run() at index.php:25 BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

khach san bac ninh

 • Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam: Ưu việt hay khác biệt?

  15/02/2022 bởi Tinh Doan Bac Ninh

  Ngay sau khi cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được ra mắt, trên không gian mạng, một số blogger có địa chỉ ở nước ngoài đã cố tình nhạo báng, cho rằng những luận điểm, nội dung trong cuốn sách đã lỗi thời, lạc hậu, thiếu cơ sở khoa học.

 • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nằm trong nội hàm bảo vệ nhân dân

  10/02/2022 bởi Tinh Doan Bac Ninh
   Theo Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tủ sách "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng" có ý nghĩa rất quan trọng vì bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nằm trong nội hàm của bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân.

   

  Đại biểu tham quan trưng bày Tủ sách "Thanh niên học và làm theo lời Bác" tại Hà Nội, ngày 17/1/2022. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

   

  Chiều 9/2, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã đến thăm Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật; tham quan Tủ sách "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng" và Tủ sách "Thanh niên học và làm theo lời Bác."

  Phát biểu tại buổi thăm, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật là cơ quan làm công tác tư tưởng của Đảng, mang trọng trách rất lớn - một bộ phận rất quan trọng trong công tác tuyên truyền của Đảng.

  Việc xây dựng Tủ sách "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng" có ý nghĩa rất quan trọng vì bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nằm trong nội hàm của bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân...

  Ông Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu trong năm 2022, Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật cần phải bám theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng để tiếp tục nghiên cứu, xây dựng, biên soạn một số bộ sách chuyên đề về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Hệ thống tư tưởng về con đường xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam, đặc biệt là bộ sách về giá trị tư tưởng văn hóa, đường lối của Đảng ta về văn hóa trong hơn 90 qua...

  Tủ sách "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng" được ra mắt vào ngày 3/2/2022 nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2022).

  Tủ sách tập hợp hơn 160 tựa sách do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật xuất bản, phát hành, được chia thành các mảng đề tài: các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sách viết về Người; sách về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay; sách về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; sách về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng...

  Thông qua tủ sách, bạn đọc, đặc biệt là bạn đọc trẻ tuổi, sẽ có cơ hội được tiếp cận, khai thác, sử dụng nguồn thông tin chính thống của Đảng, Nhà nước, có được những hiểu biết, nhận thức đúng đắn, đầy đủ về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, qua đó, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng sẽ ngày càng được hiện thực hóa trong cuộc sống.

  Tủ sách "Thanh niên học và làm theo lời Bác" ra mắt vào ngày 17/1/2022 nhằm đáp ứng nhu cầu học và làm theo Bác của thế hệ thanh niên, giúp thanh niên có điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận các tác phẩm, lời chỉ dạy của Người, tìm hiểu tấm gương, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, hiện thực hóa hoài bão, ước mơ và khát vọng cống hiến.

  Tủ sách tuyển chọn khoảng 100 tựa sách do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật xuất bản, phát hành, được chia thành các mảng đề tài: các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh; sách nghiên cứu về tiểu sử, cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; sách nghiên cứu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; sách có nội dung về học tập, phát huy giá trị di sản Hồ Chí Minh ở các địa phương, các ngành, lĩnh vực gắn với cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Người...

  Cung cấp các sách, tác phẩm, công trình nghiên cứu tiêu biểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng những tác phẩm của Người một cách hệ thống, giúp các bạn thanh niên dễ dàng, thuận tiện hơn trong việc tìm hiểu, nghiên cứu về cuộc đời và sự nghiệp của vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc ta./.

   

  theo TTXVN/Vietnam+

   
 • Đại đoàn kết toàn dân tộc – Cội nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu của cách mạng Việt Nam

  26/01/2022 bởi Tinh Doan Bac Ninh
  Tư tưởng đoàn kết, đại đoàn kết toàn dân tộc giữ vị trí đặc biệt quan trọng, nhất quán và xuyên suốt trong đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam.

  Trải qua các thời kỳ cách mạng, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được hoàn thiện, phát triển. Đảng luôn xác định, “đoàn kết” là giá trị cốt lõi, “đại đoàn kết toàn dân tộc” là đường lối chiến lược, là cội nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu của cách mạng Việt Nam, có ý nghĩa quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

 • Bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng trong bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư theo định hướng Đại hội XIII của Đảng

  25/01/2022 bởi Tinh Doan Bac Ninh
  Bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng được xác định là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, các cấp, các ngành.

  Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, cần phải tăng cường hơn nữa bảo vệ an toàn, an ninh mạng các hệ thống thông tin quan trọng quốc gia; phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh ngăn chặn các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia trên không gian mạng.

 • Phòng và chống các biểu hiện tiêu cực theo chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  21/01/2022 bởi Tinh Doan Bac Ninh
  Tiêu cực là để chỉ những hiện tượng không lành mạnh, có tác dụng phủ định, cản trở, không tốt đối với quá trình phát triển của xã hội; tiêu cực là trái với tích cực.

  Tiêu cực thường được sử dụng dưới dạng: Hiện tượng tiêu cực, không lành mạnh; nảy sinh tiêu cực; đấu tranh chống tiêu cực... Tiêu cực có nguồn gốc sâu xa từ chủ nghĩa cá nhân, là con đẻ của chủ nghĩa cá nhân. Để thiết thực xây dựng và chỉnh đốn Đảng, để Đảng "là đạo đức, là văn minh", xứng đáng với vai trò tiền phong, thì phòng và chống các biểu hiện tiêu cực là một nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa thường xuyên của Đảng cầm quyền.

 • Phê phán luận điệu phủ nhận “không có thời đại quá độ lên chủ nghĩa xã hội”

  14/01/2022 bởi Tinh Doan Bac Ninh
   Sau khi chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ, các thế lực thù địch lợi dụng sự kiện này để công kích, xuyên tạc Chủ nghĩa Mác-Lênin, bài bác những luận điểm cơ bản nhất về thời đại.