khach san bac ninh

Đặt lọc:
STT Ký hiệu Trích yếu Ngày Download
1 Chương trình Học kỳ quân đội 05/05/2015
2 Phiếu đăng ký Học Kỳ Quân đội 2015 05/05/2015
3 ĐỀ CƯƠNG Tuyên truyền Hoàng Quốc Việt - Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng

Nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Quốc Việt (28/5/1905 -28/5/2015) Ban Tuyên giáo cung cấp nội dung Tuyên truyền

24/04/2015
4 KH 102-KH/CAT-TĐTN

Phối hợp tổ chức cuộc thi tìm hiu 70 năm Ngày truyn thng Công an nhân dân Vit Nam (19/8/1945 - 19/8/2015) và 10 năNgày hi toàn dân bo v an ninh T quc (19/8/2005 - 19/8/2015)

21/04/2015
5 Kế hoạch 101-KH/CAT-TDTN

Phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống

Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2015)

21/04/2015
6 13/04/2015
7 ĐỀ CƯƠNG: Tuyên truyền kỷ niệm 125 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ( 19/5/1890 -19/5/2015) 13/04/2015
8 Số: 92 - KH/TĐTN - CNĐ

Kế hoạch hành động Tháng Thanh niên 2015

16/03/2015
9 30-HD/TĐTN-ĐKTHTN

Hướng dẫn Tổng kết 15 năm Phong trào Thanh niên tình nguyện giai đoạn (2000 - 2014)

16/03/2015
10 Số 31 HD/TĐTN-ĐKTHTN

Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

16/03/2015
11 QH13

LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

10/03/2015
12 4570

Thể lệ cuộc thi "Tìm hiểu hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"

10/03/2015
13 DTBLDS

Dự thảo bộ luật dân sự sửa đổi

10/03/2015
14 KH/TĐTN-TG

KẾ HOẠCH Tổ chức cuộc thi “Biển, đảo Tổ quốc và chiến sỹ Hải quân” kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam (07/5/1955 - 07/5/2015)

10/03/2015
15 TL

THỂ LỆ CUỘC THI TÌM HIỂU Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam với Chủ đề “Biển, đảo Tổ quốc và chiến sỹ Hải quân”

10/03/2015
 Hiển thị  của 115
Page «  1 2 3 4 5 6