khach san bac ninh

Đặt lọc:
STT Ký hiệu Trích yếu Ngày Download
1 Dự thảo báo cáo phát triển kinh tế xã hội 30/09/2015
2 Báo cáo 178 - BC/TĐ - BTG về Kết quả thực hiện NQLT03 năm 2015 31/08/2015
3 Kế hoạch Tổ chức các đợt hoạt động cao điểm kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám

Kế hoạch Tổ chức các đợt hoạt động cao điểm kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2015) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2015)

12/08/2015
4 ĐỀ CƯƠNG Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 29/07/2015
5 Thể lệ cuộc thi liên hoan TCM 28/07/2015
6 Công văn số 786-CV/TĐTN-BTG về việc thay đổi một số nội dung cuộc thi liên hoan TCM 28/07/2015
7 Kế hoạch tổ chức Liên hoan TCM 28/07/2015
8 Phụ lục số liệu sơ kết giữa nhiệm kỳ 16/07/2015
9 Báo cáo giữa nhiệm kỳ Đại hội X 16/07/2015
10 Báo cáo 6 tháng đầu năm 16/07/2015
11 QUY CHẾ Hoạt động của Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bắc Ninh khóa VII, nhiệm kỳ 2014 - 2019 (Dự thảo) 14/07/2015
12 Quy chế thi đua, khen thưởng của Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2014 - 2019 14/07/2015
13 Báo cáo 08 - BC/LHTN

Báo cáo Sơ kết 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 của Hội liên hiệp thanh niên 

14/07/2015
14 Thông tri 44 - TT/TĐ - TH

Thông tri triệu tập Hội nghị  Sơ kết nửa nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIII; triển khai công tác Đoàn, Hội 6 tháng cuối năm 2015

13/07/2015
15 Công văn 886 - CV/TĐ - TH

Về việc chuẩn bị nội dung tham luận cho Hội nghị Sơ kết nửa nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2012 – 2017

13/07/2015
16 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 100 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Văn Linh

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (01/7/1915 - 01/7/2015)

09/06/2015
17 Công văn 822-CV/TĐTN-BTG

V/v tổ chức cuộc vận động nghĩa tình biên giới, hải đảo năm 2015

12/05/2015
18 Hướng dẫn 38-HD/TĐBN-BTG

Công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn và việc thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên giai đoạn 2013 - 2020” năm 2015

12/05/2015
19 Kế hoạch 108-KH/TĐBN-BTG

Tổ chức Cuộc thi ảnh “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”

12/05/2015
20 KH 104 - KH/TĐTN-TG

Công tác nắm bắt, phản ánh và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, tham gia giải quyết các “điểm nóng” trong đoàn viên, thanh niên

11/05/2015
 Hiển thị  của 115
Page «  1 2 3 4 5 6  »