khach san bac ninh

Đặt lọc:
STT Ký hiệu Trích yếu Ngày Download
1 KH tăng cường công tác đoàn kết tập hợp thanh niên tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016

Ban ĐKTHTN

26/01/2016
2 Công văn: V/v chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm

Ban tuyên giáo

26/01/2016
3 Công văn: V/v rà soát, kiểm tra các tuyến đường, ngõ, xóm vẫn còn khó khăn, thiếu đường điện chiếu sáng

Ban TNNT, CN&ĐT

21/01/2016
4 Kế hoạch: Chăm lo tết cho người nghèo 21/01/2016
5 Tuyên truyền Nghị định 36 – Quyết định 95 19/01/2016
6 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống HSSV và Hội SV Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2016) 08/01/2016
7 Thể lệ: cuộc thi tìm hiểu "85 năm Vinh quang Đoàn TNCS Hồ Chí Minh" (26/3/1931 - 26/3/2016) 07/01/2016
8 Kế hoạch cuộc thi tìm hiểu "85 năm Vinh quang Đoàn TNCS Hồ Chí Minh" (26/3/1931 - 26/3/2016) 07/01/2016
9 Thể lệ cuộc thi tìm hiểu 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2016) 07/01/2016
10 Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2016) 22/12/2015
11 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Thanh niên xung phong 16/11/2015
12 Dự thảo báo cáo chính trị XII 30/09/2015
13 Dự thảo báo cáo phát triển kinh tế xã hội 30/09/2015
14 Báo cáo 178 - BC/TĐ - BTG về Kết quả thực hiện NQLT03 năm 2015 31/08/2015
15 Kế hoạch Tổ chức các đợt hoạt động cao điểm kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám

Kế hoạch Tổ chức các đợt hoạt động cao điểm kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2015) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2015)

12/08/2015
16 ĐỀ CƯƠNG Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 29/07/2015
17 Thể lệ cuộc thi liên hoan TCM 28/07/2015
18 Công văn số 786-CV/TĐTN-BTG về việc thay đổi một số nội dung cuộc thi liên hoan TCM 28/07/2015
19 Kế hoạch tổ chức Liên hoan TCM 28/07/2015
20 Phụ lục số liệu sơ kết giữa nhiệm kỳ 16/07/2015
 Hiển thị  của 107
Page «  1 2 3 4 5 6  »