khach san bac ninh

Đặt lọc:
STT Ký hiệu Trích yếu Ngày Download
1 Báo cáo giữa nhiệm kỳ Đại hội X 16/07/2015
2 Báo cáo 6 tháng đầu năm 16/07/2015
3 QUY CHẾ Hoạt động của Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bắc Ninh khóa VII, nhiệm kỳ 2014 - 2019 (Dự thảo) 14/07/2015
4 Quy chế thi đua, khen thưởng của Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2014 - 2019 14/07/2015
5 Báo cáo 08 - BC/LHTN

Báo cáo Sơ kết 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 của Hội liên hiệp thanh niên 

14/07/2015
6 Thông tri 44 - TT/TĐ - TH

Thông tri triệu tập Hội nghị  Sơ kết nửa nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIII; triển khai công tác Đoàn, Hội 6 tháng cuối năm 2015

13/07/2015
7 Công văn 886 - CV/TĐ - TH

Về việc chuẩn bị nội dung tham luận cho Hội nghị Sơ kết nửa nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2012 – 2017

13/07/2015
8 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 100 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Văn Linh

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (01/7/1915 - 01/7/2015)

09/06/2015
9 Công văn 822-CV/TĐTN-BTG

V/v tổ chức cuộc vận động nghĩa tình biên giới, hải đảo năm 2015

12/05/2015
10 Hướng dẫn 38-HD/TĐBN-BTG

Công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn và việc thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên giai đoạn 2013 - 2020” năm 2015

12/05/2015
11 Kế hoạch 108-KH/TĐBN-BTG

Tổ chức Cuộc thi ảnh “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”

12/05/2015
12 KH 104 - KH/TĐTN-TG

Công tác nắm bắt, phản ánh và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, tham gia giải quyết các “điểm nóng” trong đoàn viên, thanh niên

11/05/2015
13 Chương trình Học kỳ quân đội 05/05/2015
14 Phiếu đăng ký Học Kỳ Quân đội 2015 05/05/2015
15 ĐỀ CƯƠNG Tuyên truyền Hoàng Quốc Việt - Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng

Nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Quốc Việt (28/5/1905 -28/5/2015) Ban Tuyên giáo cung cấp nội dung Tuyên truyền

24/04/2015
16 KH 102-KH/CAT-TĐTN

Phối hợp tổ chức cuộc thi tìm hiu 70 năm Ngày truyn thng Công an nhân dân Vit Nam (19/8/1945 - 19/8/2015) và 10 năNgày hi toàn dân bo v an ninh T quc (19/8/2005 - 19/8/2015)

21/04/2015
17 Kế hoạch 101-KH/CAT-TDTN

Phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống

Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2015)

21/04/2015
18 13/04/2015
19 ĐỀ CƯƠNG: Tuyên truyền kỷ niệm 125 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ( 19/5/1890 -19/5/2015) 13/04/2015
20 Số: 92 - KH/TĐTN - CNĐ

Kế hoạch hành động Tháng Thanh niên 2015

16/03/2015
 Hiển thị  của 107
Page «  1 2 3 4 5 6  »