khach san bac ninh

Đặt lọc:
STT Ký hiệu Trích yếu Ngày Download
1 Tài liệu học tập và quán triệt nghị quyết Đại hội Đoàn Toàn Quốc và Đại hộ Đoàn tỉnh Bắc Ninh 02/03/2018
2 Chương trình hành động Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

Chương trình hành động Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

23/02/2018
3 Báo cáo Chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 11 23/02/2018
4 Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 11

Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022

23/02/2018
5 Đề cương tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

Đề cương tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

02/11/2017
6 Các hoạt động tiêu biểu của Đoàn toàn quốc nhiệm kỳ 2012 - 2017

Các hoạt động tiêu biểu của Đoàn toàn quốc nhiệm kỳ 2012 - 2017

02/11/2017
7 CV Phát hành đề cương tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

CV Phát hành đề cương tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

02/11/2017
8 Thể lệ cuộc thi ý tưởng thanh niên khởi nghiệp tỉnh Bắc Ninh

Thể lệ cuộc thi ý tưởng thanh niên khởi nghiệp tỉnh Bắc Ninh

01/11/2017
9 Kế hoạch cuộc thi ý tưởng thanh niên khởi nghiệp tỉnh Bắc Ninh năm 2017

Kế hoạch cuộc thi ý tưởng thanh niên khởi nghiệp tỉnh Bắc Ninh

01/11/2017
10 Đơn đăng ký

Đơn đăng ký Người đẹp Kinh Bắc năm 2016

05/09/2016
11 Thể lệ

Thể lệ Người đẹp Kinh Bắc năm 2016

05/09/2016
12 Kế hoạch

Kế hoạch Người đẹp Kinh Bắc năm 2016

05/09/2016
13 Danh sách đăng ký toàn bộ CLB 2

Hội LHTN

15/08/2016
14 Kế hoạch

Hội LHTN

15/08/2016
15 Điều lệ

Hội LHTN

15/08/2016
16 Danh sách đăng ký toàn bộ CLB

Hội LHTN

15/08/2016
17 Mẫu đăng ký Huấn luyện viên

Hội LHTN

15/08/2016
18 Mẫu đăng ký cầu thủ

Hội LHTN

15/08/2016
19 Đơn đang ký tham dự giải

Hội LHTN

15/08/2016
20 Bản cam kết toàn bộ CLB

Hội LHTN

15/08/2016
 Hiển thị  của 107
Page «  1 2 3 4 5 6  »