khach san bac ninh

Đặt lọc:
STT Ký hiệu Trích yếu Ngày Download
1 Danh mục các văn bản kiểm tra phỏng vấn thí sinh về năng lực, trình độ Chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển

(Ban hành kèm theo kế hoạch số 76 - KH/TĐTN-TCKT ngày 27/4/2020)

10/06/2020
2 Thông báo Kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển viên chức Tỉnh Đoàn Bắc Ninh năm 2020 10/06/2020
3 Thông báo về việc xét tuyển viên chức năm 2020 06/05/2020
4 Thể lệ Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” lần thứ 14, năm 2019 - 2020 09/04/2020
5 Thể lệ Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng 09/04/2020
6 Mẫu hồ sơ tham dự cuộc thi Greentech 04/04/2020
7 Thể lệ cuộc thi Greentech 04/04/2020
8 10/01/2020
9 ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI “Tiếng hát măng non Quan họ” tỉnh Bắc Ninh mở rộng năm 2020 10/01/2020
10 THỂ LỆ SÂN CHƠI “TIẾNG HÁT MĂNG NON QUAN HỌ” TỈNH BẮC NINH MỞ RỘNG NĂM 2020 09/01/2020
11 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC SÂN CHƠI “TIẾNG HÁT MĂNG NON QUAN HỌ” TỈNH BẮC NINH MỞ RỘNG NĂM 2020 09/01/2020
12 Câu hỏi Cuộc thi tìm hiểu 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 29/08/2019
13 Đề cương Cuộc thi tìm hiểu 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 29/08/2019
14 Kế hoạch, Thể lệ, đăng ký cuộc thi clip LLVT nhân dân học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 07/05/2019
15 Thể lệ cuộc thi ảnh 29/03/2019
16 Hướng dẫn môi trường 07/03/2019
17 Thể lệ Giải thưởng báo chí toàn quốc về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018 17/04/2018
18 Kế hoạch Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018 17/04/2018
19 Mẫu đăng ký bóng đá 2018 16/03/2018
20 Hồ sơ đăng ký Học kỳ quân đội năm 2018 16/03/2018
 Hiển thị  của 107
Page  1 2 3 4 5 6  »